Uczestnicy

SAWiS ma 487 zarejestrowanego użytkownika

Kryteria wyszukiwania

Nazwisko
Rok ukończenia
Pakiet
Wpłata
Stankiewicz
-
1973
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Pawlak
-
1995
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Kempa
Wienke
1977
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Harbuzińska-Turek
Harbuzińska
1964
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Gawrońska
Morawska
1962
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Jessa
Buśkiewicz
1980
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Gellert
Gacka
1968
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Mróz
-
2009
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Mikołajewski
-
2008
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Frieske
-
2018
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
iwanowski
-
1965
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Pertek
-
1977
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Filoda
-
1960
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Ziemiański
-
1965
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Puchalski
-
1964
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Gredczyszyn
-
1977
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Szymańska
Domańska
1964
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Malinowski
-
1975
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Nowak
-
1992
Opcja I - udział w zjeździe
TAK
Kozera
-
2000
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
FILIPOWICZ
-
1973
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
FILIPIAK
-
1966
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Rajewskir
-
1978
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Gumny
-
1965
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Kuśnierek
-
1976
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Ratajczak
-
1961
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Małecki
-
1962
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Oleszkiewicz
-
1969
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Fertykowska
Fertykowska
2004
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
BRAK WPŁATY
CHODUNAJ
SZULC
1973
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK