Uczestnicy

SAWiS ma 487 zarejestrowanego użytkownika

Kryteria wyszukiwania

Nazwisko
Rok ukończenia
Pakiet
Wpłata
Pelec-Alexandrowicz
Maciaszczyk
1997
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Filoda
Wiza
1978
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Łyczykowska
Janicka
1980
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
BRAK WPŁATY
Halicka-Jachimczyk
Halicka
1987
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
BRAK WPŁATY
Buchholz
Buchholz
1968
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Michalak
Kubiak
1987
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Jurewicz- Gała
Jurewicz
1988
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Janiszewska
Golon
1973
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Kaczmarek
Pawlak
1987
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Burzyńska
Smiatacz
1987
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Rzepka
Hempe
1967
Opcja I - udział w zjeździe
TAK
Susiak
Ciesiółka
2000
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
BRAK WPŁATY
Grabarz
-
2002
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Fularz
-
1969
Opcja I - udział w zjeździe
TAK
Szmyt
Włoch
1984
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
BRAK WPŁATY
URBAŃSKA
CICHOŃSKA
1964
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Gasza
Przybył
1959
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
BRAK WPŁATY
GAWRYCH
ĆWIERTNIAK
1972
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Geremek
Krzewina
2000
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
BRAK WPŁATY
STAHL
GRZESKOWIAK
1978
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Leśna
Przybyszewska
1988
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Krueger
Cwyk
1982
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
-
Lipińska
Halicka
1982
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Gurynowicz
-
1989
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
Gurzęda
-
2006
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Gellert
-
1991
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK
Leśny
-
1973
Opcja III - udział w zjeździe + obiad + bal absolwentów
TAK
jasiński
-
1977
Opcja I - udział w zjeździe
TAK
Bednarek
Rybarczyk
1952
Opcja II - udział w zjeździe + obiad
TAK
Gurda
Siełacz
1972
Opcja IV - udział w zjeździe + bal absolwentów
TAK